Skip to main content

Tietoa

Tasapaino ja liikkuminen

Ihminen toimii varsin haasteellisessa pystyasennossa, pinta-alaltaan pienet jalkapohjat ovat maata vasten ja ylimpänä kannamme noin viiden kilon painoista päätä. Aikamoinen suoritus! Pystyasentoon ihmistä tukevat kehossa olevat maan vetovoimaa vastustavat tasapainojärjestelmät. Lihaksissa ja nivelissä olevat aistiärsykkeiden vastaanottajat, sekä sisäkorvassa sijaitseva tasapainoelin lähettävät tietoa liikkeistämme ja tasapainostamme aivoihin. Aivoissa liikkeistä ja niiden suunnittelusta vastaavat alueet työstävät saamaansa tietoa ja uudet toimintaohjeet lihaksille lähtevät matkaan hermoratoja pitkin.

Jos tasapainon ja liikkumisen mahdollistava viestiketju on hermoston tehtävä, konkreettisen työn pystyssä pysymiseen tekevät luustolihakset, joita ihmisellä on noin 600. Lihakset kiinnittyvät luitten välille ja supistuessaan liikuttavat luita synnyttäen liikkeen. Hermoston ja lihasten yhteistyö on ihailun arvoista. Tarvitaan vain halu lähteä kävelylle, mitään muuta ei tarvitse tehdä, hermosto ja lihakset hoitavat homman!

Mihin Alexander-tekniikkaa tarvitaan?

Miten Alexander-tekniikka liittyy tähän asiaan? Kun hermoston ja lihasten yhteistyö toimii, ei Alexander-tekniikkaa tarvita. Mutta vaivattomasti liikkuvat yleensä vain pienet lapset ja eläimet. Liikkumisen ja olemisen helppous ei usein jatku aikuisiälle. Tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat yleisiä; stressi, huolet tai kivut pitävät lihakset jännittyneinä. Kun lihas on jännittynyt eli supistunut, se lyhenee. Kehossa olevien tasapainoa ylläpitävien mekanismien toiminta vaikeutuu ja pitkittyessään tilanne muuttaa kehoa myös ulkoisesti. Voisiko asialle itse tehdä jotain? Joskus pienikin apu on merkittävä helpotus.

Alexander-tekniikka tarjoaa työvälineitä omien tottumusten tunnistamiseen ja toimintaa ja olemista haittaavien tapojen vähentämiseen. Alexander-tekniikassa työskennellään aina ihmisen kokonaisuutta ajatellen. Menetelmän keinoja käyttämällä tarpeeton lihasjännitys voi vähentyä ja oleminen ja liikkuminen helpottua.

Voit perehtyä halutessasi paremmin menetelmän taustoihin, lukea siitä, millaista työskentely käytännössä olisi, tai tutustua opettajaan.